Olen mukana monitieteisessä yhteisjulkaisussa Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta (STKS), joka ilmestyi juuri!
Kirjan ovat toimittaneet Ritva Palmén ja Heikki Haara. Suuri osa kirjaan osallistuneista tutkijoista on mukana Suomen Akatemian huippuyksikössä Reason and Religious Recognition (”Järki ja uskonnollinen hyväksyminen”). Yksikkömme tutkii eri näkökulmista uskonnollisen hyväksymisen tapoja historiassa ja nykypäivänä.
 
Toimittajat kuvaavat kirjaamme Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta näin:

Kamppailu tunnustamisesta voi edistää ihmisten hyvinvointia ja korjata yhteiskunnallisia epäkohtia. Samaan aikaan erilaisissa tunnustussuhteissa esiintyy vallankäyttöä, joka voidaan kyseenalaistaa. Uskonnon rooli on yksilöiden ja ryhmien välisten tunnustussuhteiden kannalta olennainen, mutta poliittisessa keskustelussa valitettavan vähälle huomiolle jäänyt alue.
Suvaitsevaisuus ja erilaisten identiteettien uskonnolliset kytkökset ovat Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta -teoksen pääteemoja. Teos tarjoaa ajankohtaisia ja historiallisia näkökulmia yksilöiden ja yhteisöjen välisiin erimielisyyksiin ja vuorovaikutukseen. Teoksessa tarkastellaan uskonnollisen ajattelun ja identiteetin merkitystä sekä erimielisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Oma artikkelini käsittelee (tämä ei ole tietenkään mikään yllätys) kamppailuja tunnustamisesta Rooman valtakunnassa.

Recommended Posts