Antiikki nyt! -podcast jatkaa Ksenofonin Talouden taidolla

Tässä jaksossa keskustelemme Ksenofonista. Vieraanani keskustelemassa on dosentti Ulla Tervahauta, antiikin kreikankielisen maailman ja varhaisen kristinuskon tutkija. Ulla Tervahauta on kääntänyt Ksenofonin teoksen Talouden taito (Gaudeamus 2009).

Ksenofon (n. 430 eaa.–n. 355 eaa.) oli ateenalainen kirjailija, filosofi ja sotilas. Parhaiten hänet tunnetaan siitä, että hän oli filosofi Sokrateen oppilas ja kirjoitti myös opettajastaan muistelmia.

Talouden taidossa selviää, miten hoitaa omaisuuttaan järkevästi ja pitää kotitaloutensa järjestyksessä. Pohdimme mm. sitä, miten Ksenofonin ohjeisiin taloudenpidosta pitäisi suhtautua. Oliko hän pikemminkin ironinen kuin tosissaan ohjeissaan? Tapaamme Iskhomakhoksen, joka neuvoo nuorta vaimoaan talouden hoidossa. Selvitämme, mikä elinkeino oli Ksenofonin mielestä kaikkein jaloin ja millainen oli hyvä johtaja.

Ksenofon oli tuottelias kirjoittaja, ja häneltä on säilynyt meidän päiviimme useita teoksia, joita lukuisat sukupolvet ovat tankanneet kreikkaa opiskellessaan. Talouden taidon lisäksi on suomennettu

Kyyroksen sotaretki (suom. J.A. Hollo, 1960); Muistelmia – Pidot – Sokrateen puolustuspuhe (suom. Pentti Saarikoski, 1960) ja Hevostaito (suom. Hilla Halla-aho, 2003).

Antiikki nyt! -podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.

Podcast on kuunneltavissa SpotifyssäAnchorissaApple podcasteissa ja suoraan täällä:

Antiikki nyt! podcast jatkaa Sofokleen tragedioilla

Tässä jaksossa keskustelemme Sofokleesta, ja vieraanani on dosentti Tua Korhonen, Kreikan kirjallisuuden ja aatemaailman tutkija ja Sofokleen kääntäjä. Hän on toimittanut suomennoskokoelman Sofokles, Traakhiin neidot, Aias, Filoktetes ja Elektra. Suomentaneet Tua Korhonen, Tommi Nuopponen, Vesa Vahtikari (Teos 2018).

Haavoittunut Filoktetes

Sofokles (n. 495-n. 406 eaa.) ammensi näytelmiensä aiheet kreikkalaisesta mytologiasta, mutta tulkitsi myyttejä niitä oman aikansa ongelmien valossa. Keskustelemme erityisesti Tuan kääntämistä tragedioista Filoktetes ja Traakhiin neidot. Pohdimme mm., miksi juuri Sofokles kuuluu antiikin tragediakirjailijoiden kaanoniin, millaisiin ongelmiin kääntäjä törmää suomentaessaan antiikin aikaista teosta nykylukijoille. Miksi Filokteteen taistelutoverit ensin hylkäävät hänet ja miksi he sitten lähtevät hakemaan häntä takaisin? Ja kohtaamme ikiaikaisen kysymyksen siitä, miksi jumalat sallivat ihmisten kärsimyksen.

Antiikki nyt! -podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.

Podcast on kuunneltavissa SpotifyssäAnchorissaApple podcasteissa ja suoraan täällä:

Antiikki nyt! podcast aloittaa Ciceron kirjeillä

Vaikka tänään on aprillipäivä, podcast Antiikki nyt! on totisinta totta.

Tänään siis aloitan podcast-sarjan Antiikki nyt! jossa keskustelen tutkijoiden ja kääntäjien antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta.

Antiikki nyt! käynnistyy Cicerolla, Rooman kirjallisuuden tunnetuimmalla kirjoittajalla. Kanssani on keskustelemassa kaksi Cicero-tutkijaa, Veli-Matti Rissanen, tunnettu Ciceron teosten suomentaja, jonka suomentama Ciceron Kirjeitä ilmestyi Gaudeamuksen kustantamana viime vuonna, ja Marja-Leena Hänninen, dosentti ja antiikin historian tutkija, joka on tutkinut Ciceron aikakautta, Rooman myöhäistä tasavaltaa ja jonka tutkimuksissa Cicerolla on tärkeä osa.

Marcus Tullius Cicero (106–43 eaa.) oli aktiivisesti mukana oman aikansa poliittisessa elämässä ja myllerryksissä. Hänen kirjeistään voi seurata poliittisen tilanteen kiristymistä ja tasavaltalaisen valtion myrskyistä loppua. Kirjeet tuovat esiin hyvin tunteikkaan Ciceron. Pohdimme Ciceron luonteen vahvuuksia ja varsinkin heikkouksia, hänen perhettään ja ystäviään, hänen epätoivoista yritystään pysytellä puolueettomana Julius Caesarin ja Pompeiuksen valtataistelussa. No, eihän siinä hyvin käynyt.

Antiikki nyt! -podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.

Podcast on kuunneltavissa Spotifyssä, Anchorissa, Apple podcasteissa ja suoraan täällä: