vaaka.jpeg
Hain Turun yliopiston yleisen historian professorin virkaa. Tähän mennessä tapahtunutta:
Virantäyttötoimikunta ehdotti asiantuntijat lausumaan hakijoista ja heidän pätevyydestään.
Yhdeksi asiantuntijaksi ehdotettiin professori Erkki Kouria, jonka eläkkeelle jäämistä minä tässä blogissani viime keväänä juhlin. Virantäyttötoimikunnan ehdotuksessa kerrotaan Kourista mm. että ”Kourin erikoisaloja ovat saksalainen protestantismi, 1500 – 1600 –luvun Englanti, historiankirjoitus ja myös antiikin historia.” Antiikin historia. Hyvä vitsi. Antiikin historia, josta Kouri julisti aikoinaan, ettei se kuulu Helsingin yliopiston historian laitokselle.
Yksi ehdotetuista asiantuntijoista on erikoistunut matkailun historiaan. Yksi hakijoista on matkailun historiaan erikoistunut tutkija. Virantäyttötoimikunnassa on matkailun historiaan erikoistunut tutkija. Virantäyttötoimikunnan kaksi jäsentä työskentelee samalla laitoksella kuin mainittu hakija, joka hoitaa haettavaa virkaa määräaikaisena. Aika yllättävää.
Mutta yhteys on varmasti pelkkää sattumaa! Virantäyttötoimikunta on varmasti toiminut hyvässä uskossa. Mitään taka-ajatuksia ei varmasti ole ollut.
Herää kysymys, että jos/kun Turun yliopiston yleinen historia haluaa töihinsä sen yhden tietyn hakijan, miksi se ei avoimesti kutsu tätä ihmistä suoraan virkaan. Miksi järjestää kallis ja pitkä prosessi, jossa haaskataan muiden hakijoiden ja yliopiston hallinnon aikaa?
Ei tarvitse heittäytyä kyyniseksi! Kaikki hakijat aivan varmasti saavat tasapuolisen kohtelun, niin ettei yhtä hakijaa kohdella tasapuolisemmin kuin muita.
Hakijat ovat saaneet ilmoittaa kantansa ehdotettuihin asiantuntijoihin. Onkohan sillä mitään merkitystä?
Tietenkin on! Tiedekuntaneuvosto, joka tekee päätöksen, varmasti huolehtii prosessin oikeellisuudesta, tasapuolisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Turun yliopiston perusarvoja ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus ja yhteisöllisyys. Kuten yliopisto itse julistaa: ”Yliopiston kaikkea toimintaa leimaa eettisyys: pyrkimys hyviin ja oikeisiin ratkaisuihin. Sekä tutkimustyössä että muussa toiminnassa yliopiston henkilöstö ja opiskelijat noudattavat korkean ammattietiikan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.”
Ei ole siis mitään syytä huoleen.
Maijastina Kahlos

Recommended Posts

7 Comments

 1. Haha!
  Jos tää ei olis totta, niin luulisin katsovani jotain komediaa.
  Nolointa se on sen jo etukäteen välitun tyypin kannalta. Hänet muistetaan koko loppuikänsä ihminenä joka sai viran periaatteella ”sopiva ohittaa aina pätevät Turun yliopitosssa.”
  Eikö niitä edes hävetä?
  Näin pienessä maassa onneksi sana leviää. Ei ole ruusuinen tulevaisuus sillä ”professorilla”. Myös ne virantäyttötoimikunnan ihmiset mustaavat maineensa, joka kyllä pitkälle tulevaisuuten muistetaan.

 2. Virantäyttökunnan viesti on kieltämättä sen suuntainen, että tämän me haluamme. Mutta en halua olla kyyninen. Muistutan, että prosessi on kesken ja tiedekuntaneuvosto varmasti tekee oikeudenmukaisen päätöksen.
  Tällaista tapahtuu myös muissa yliopistoissa, ei vain Turussa.

 3. Hävettää toki, hävettää, vaikka olen itse myös hakijana ja samalla tavalla etukäteen ulos suljettuna! (Olen saman laitoksen toisesta oppiaineesta.)
  Muistutan: Turun yliopiston historian laitoksessa toimii kolme itsenäistä oppiainetta. Tämä asiantuntijaehdotus on tehty niistä yhden eli yleisen historian piirissä. Virhettä on pyritty jo korjaamaan, sillä eilen (ke) kokoustanut tiedekuntaneuvosto muutti virantäyttötoimikuntaa siltä osin, että sen puheenjohtajaksi tuli varadekaani, joka on toiselta laitokselta. Nyt toimikunta ei koostu pelkästään kyseisen *oppiaineen* toimijoista.

 4. Tämä on mukavaa kuultavaa ja palautta uskoani ihmisiin ja instituutioihin ja siihen, että asioihin voi vaikuttaa!
  P.S. Korjasin historian laitoksen yleiseksi historiaksi. Ei laiteta koko laitosta vastaamaan yhden oppiaineen mokasta.

 5. Epäilemättä uskomme ihmisiin, instituutioihin ja pienen ihmisen vaikuttamismahdollisuuksiin on perusteltua! Täydennetty virantäyttötoimikunta kun pani nopeasti toimeksi, saatiin hieman täydennettyä ja vaihdettua asiantuntijavalikoimaakin: nyt sen yhden täsmälleen oman oppiaineen hakijan eräitä erikoisalueita edustavan asiantuntijan lisäksi saatiin mukaan toinen, myös kyseisen hakijan eräitä erikoisaloja edustava ihminen (olkoonkin, että joku muukin hakija voi olla uuden asiantuntijan kanssa linjassa)… Jipii!
  Noh noh, hyvänen aika tätä epäilyksen ja kyynisen kuvittelun määrää. Kyllä varmaan nämäkin yhteydet ovat ihan sattumaa. Ja onhan uusi asiantuntija sentään eri sukupuolta kuin ne kolme muuta asiantuntijaa!

 6. Kyllä vähän usko ihmisiin ja instituutioihin välillä horjuu, mutta ei saa vaipua kyynisyyteen.
  Virantäyttötoimikunnalle täytyy ehdottaa, että kaikille hakijoille valitaan omat spesiaalit asiantuntijat … se tekee … aika monta asiantuntijaa.

 7. Saippuaoopperaa koko Turun yliopisto! Jännityksellä jäänemme seuraamaan jatkoa…


Comments are closed for this article!