Luentosarja
IMPERIUM ROMANUM
Ajankohta: II periodi 29.10–12.12.2013
ti 12–14, to 12–14, F24 Sali 135, Helsingin yliopisto
Opettaja: dos. Maijastina Kahlos, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, Maailman kulttuurien laitos / Tutkijakollegium.
Ilmoittautuminen: Weboodissa 29.10 mennessä
Aihe:
Imperium Romanum -kurssin aiheena on Rooman valta Välimeren maailmassa 300-luvulta eaa. – 300 luvulle jaa. Kurssilla pohdimme, millaisia roomalaiset olivat valloittajina ja millaisina vallanpitäjinä he esittivät itsensä. Miten Rooman valta oikeutettiin? Miten Rooman valtaa vastustettiin provinsseissa? Samalla pohdimme myös, millaisia olivat provinssien asukkaat, alamaiset, ja millaisina heidät esitettiin. Keitä olivat Rooman kansalaiset ja minkälaisin ehdoin pääsi kansalaiseksi? Mikä oli keisarin rooli roomalaisen vallan lujittamisessa? Lopuksi pohdimme, oliko antiikin Roomassa ihmisoikeuksia.
Suoritustapa:
Kurssi koostuu luennoista ja tekstiselityksistä. Kurssin voi suorittaa osallistumalla joko
1)    luennoille ja tekstiselitystunneille (+tenttiin)
tai
2)    pelkille luennoille (+tenttiin).

  • Luennoille osallistumiseen ei vaadita latinan kielen taitoa. Tekstiselityksiin tarvitaan latinan kielen taito. Luennoilla tehdään pieniä tekstianalyysitehtäviä, ryhmäkeskustelutehtäviä ja kotitehtäviä.
  • Tekstiselitystunneilla käymme läpi Rooman kirjallisuudesta valikoiman tekstejä, joissa käsitellään Roomaa valloittajana ja provinssien asukkaita alamaisina. Mukana on roomalaisia puhujia (Cicero), historiankirjoittajia (Caesar, Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus), runoilijoita (Vergilius, Claudianus, Rutilius Namatianus), piirtokirjoituksia (Res gestae), lakitekstejä, kristillisiä kirjoittajia (Lactantius, Augustinus).

Kurssin tavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee keskeisimmän antiikin roomalaisten vallankäyttöön liittyvän historian ja käsitteistön. Hän ymmärtää roomalaisen maailman ilmiöitä ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti roomalaisten vallankäytöstä kertovia lähteitä.
Korvaavuus: 4 op luennot ja tekstiselitystunnit / 2 op luennot
 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *