Catulluksen ns. suudelmaruno Lesbialle (carmen 5) on käännetyimpiä roomalaisia runoja. Myös suomeksi on ainakin neljä tulkintaa, V.A. Koskenniemen, Pentti Saarikosken, Päivö Oksalan ja Jukka Kemppisen. Eikä ihme, sillä Catulluksen runo on vahva kuin loitsu. Otan tähän Saarikosken suomennoksen, koska lukujen laskemiset ja paha silmä tulevat siinä hyvin esiin:

Eletään Lesbia,
rakastetaan,
puhukoot mitä puhuvat äreät ukot,
juoruakat!
Aurinko nousee, ja laskee,
ja nousee taas:
meidän lyhyt päivämme kun kerran laskee,
me nukumme,
nousematta.
Anna 1000 suukkoa,
sitten 100,
sitten taas 1000,
sitten taas 100.
sitten vielä 1000.
sitten 100.
Ja sitten,
kun niitä on monta tuhatta,
hämmennetään ne,
niin ettei kukaan niitä laske
eikä paha silmä
voi vahingoittaa meitä
kun ei tiedä miten monta niitä on.

Itse asiassa runo on kuin suojelusloitsu kateutta tai pahaa silmää vastaan. Suudelmien lukumäärää ei saa laskea eikä paljastaa. Muuten joku pahantahtoinen voi katsoa kateellisena tai pahalla silmällä (aut ne quis malus invidere possit). Siksi Catulluksen ja Lesbian pitää se sekoittaa. Päivö Oksalan käännöksessä ”ettei vain kade oisi silmä karsaan” tulee myös esiin kateuden paha vaikutus.

Pahan silmän vaikutusta pelättiin antiikin Kreikassa ja Roomassa, ja siltä suojauduttiin erilaisin amuletein, loitsuin ja sormuksin. Lapset kantoivat kaulassaan riipusta, jonka piti suojella pahalta. Erilaisin symbolein ja kuvin yritettiin torjua pahaa. Falloksen kuvilla uskottiin olevan pahaa torjuva voima, samoin ajateltiin, että silmän kuva karkotti toisen, tuon pahan silmän. Menestyksen ja onnen pelättiin aiheuttavan kateutta, ja siksi oli suojauduttava pahalta silmältä.

Samanlaisesta alkukantaisesta pelosta kuin Catulluksen runo kertovat myös Eino Leinon kuuluisat säkeet ”kell’ onni on, se onnen kätkeköön”.

Catulluksen runossa on sekoitettujen tuhat- ja satalukujen lisäksi vielä lisää laskemista. Siellä on luku yksi: juorut arvioidaan yhden as-rahan arvoisiksi (unius aestimemus assis). Ja meille laskee lyhyt elämämme päivä yhden kerran (semel occidit brevis lux) ja sitten on edessä yksi ikuinen yö (nox est perpetua una dormienda).

Koko runo latinaksi:

Vivamus mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis!
soles occidere et redire possunt:
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

Recommended Posts