Arvoituksellinen kreikkalainen teksti antiikista puhuttaa kansainvälistä tiedeyhteisöä.
Papyrus-fragmenttia P. Hellsingiensis 112 pidetään yhtenä vuosisadan merkittävimpänä tekstilöytönä.
Ajoituksesta edelleen kiistellään, mutta alustavasti teksti on sijoitettu 200-400 -lukujen välille. Tekstissä on samankaltaisuuksia monien tunnettujen tekstien kanssa, näistä ilmeisimpiä Lukianoksen Filosofeja kaupan.
Fragmentin julkaissut Dr Dr von Pilamowitz-Höllendorf luonnehtii tekstiä poikkeukselliseksi antiikin kirjallisuudessa, sillä kirjoittaja nostaa naiset filosofeina esiin. “Onhan meillä naisfilosofeja myös Eunapioksen filosofielämäkerroissa, mutta kolme naisfilosofia samassa tekstissä on uutta antiikissa.”
“Kirjoittaja on selvästi halunnut arvostella valtaapitäviä, ja satiiri on antanut tähän mahdollisuuden. Tämä on selvästi keino, jolla roomalaisen yhteiskunnan vallattomat ja voimattomat saatoivat nostaa epäkohtia esiin”, von Pilamowitz-Höllendorf lisää. “Emme voi kuitenkaan sanoa varmuudella, onko satiirin taustalla historiallisia henkilöitä.”
Pseudo-Lukianoksen ”Platonin Akatemia kaupan”
[… alku puuttuu …] sillä Akatemiaan ei enää tulisi oppilaita. Platonin ja hänen seuraajiensa saamat perintörahat alkoivat huveta. Silti laskettiin, että Akatemiaan voitiin palkata vielä uusi filosofian opettaja. Platonin seuraajat ajattelivat, että he itse valitsisivat uuden opettajan, mutta Ateenan hallintovirkamiehet päättivät kysyä roomalaisten mielipidettä. Jumalallisen kunnianarvoisan Isänmaan Isän puoliso Livia Augusta keräsi ryhmän valmistelemaan valintaa. Mukaan otettiin edustaja kustakin filosofisesta koulukunnasta, epikurolainen, stoalainen, peripateetikko ja jopa kyynikko. Mutta mukaan ei otettu ketään platonikkoa, sillä mitäpä sanomista platonikoilla olisi ollut oman Akatemiansa asioihin.
Livia Augusta: No niin, olemme valikoineet kahdestakymmenestä ehdokkaasta sopivimmat ja nyt meillä on neljä ehdokasta, Diotima, Hypatia, Aspasia ja Kroisos.
Epikurolainen: Olemme saaneet Krotonin, Neapoliksen ja Syrakusan viisailta arvioita näistä ehdokkaistamme. Eivätkö he olleetkin sinun ystäviäsi, oi jumalallinen Livia?
Livia Augusta: Kyllä, vanhoja ystäviäni [… teksti katkeaa … ]. Katsotaanpa, mitä he ovat lausuneet.
Stoalainen: Heidän näkemyksensä ovat kovin erilaisia. Krotonilainen ja syrakusalainen sanovat, että Kroisos ei käy filosofian opettajaksi, koska hän ei ole ollut Akatemiassa enää vuosiin.
Livia Augusta: Ahaa, laitetaan heidän epistolansa sivuun. Tässä on selvästi väärinkäsitys. Eivätkö he nyt ymmärtäneet, mitä halusin heidän sanovan [… tekstissä katko …] Mutta mitä sanoo neapolislainen?
Stoalainen: Montanus Neapoliksesta kehuu Kroisosta.
Livia Augusta: Tässähän meillä on käyttökelpoinen lausunto.
Peripateetikko: Mutta mitä mieltä itse olette ehdokkaista?
Kyynikko: Kaikissa hakijoissa on hyviä puolia. Diotima, Hypatia ja Aspasia ovat kaikki kolme hyvin oppineita. Heillä on paljon kokemusta, he ovat tutkineet ja opettaneet. He ovat kyllä pätevämpiä kuin Kroisos, joka on ehtinyt lähinnä harrastaa filosofiaa, hänellähän on aivan toinen työ vinttureita valmistavan työpajan palveluksessa Kerameikoksella.
Livia Augusta: Vaikene. Me etsimme miehuullisuutta. Kenessä sitä on?
Stoalainen: Jos haemme miehuullisuutta, sitä on Kroisoksessa, koska hän on mies.
Livia Augusta: Ja ennen kaikkea se mitä haemme on voima, dynamis.
Epikurolainen: Dynamis, sitä on runsaasti kaikilla hakijoilla, vaikka kaiketi viisaus, sofia, olisi tärkeämpi ominaisuus. Kroisos on ollut jo vuosia poissa Akatemiasta eikä siis ole [… tekstissä katko …]
Livia Augusta: Mutta Kroisoksella on hallussaan dynamis. Katsokaa, tässä on todellinen dynamis!
Livia Augusta osoittaa pöydällä olevia rahapussia.
Peripateetikko (hypistelee kultakolikoita): Tässä on vastaansanomaton argumentti! Kroisoksella todella on dynamis hallussaan. Tämä pelastaa Akatemian ja vieläpä meidän muidenkin koulut! Mitään tällaista ei ole Diotimalla, Hypatialla ja Aspasialla tarjottavanaan.
Kyynikko: Mutta entä filosofia? Entä totuus?
Livia Augusta: Voitte työntää totuutenne [… teksti pahoin vaurioitunut …]
Kuoro: Solidus Akatemiaa pyörittää, pyörittää, pyörittää. Denaarin kiinni ken saada vois, se tuonne jo pyöri pois.
Maa alkaa järistä ja manalan tuomari Minos ilmestyy maan alta.
Minos: Tietäkää, että Hadeksessa on aivan erityinen paikka niille, jotka eivät [… fragmentin loppu puuttuu]

Recommended Posts