Keisari Konstantinus Nikean kirkolliskokouksessa. Kuvan alaosassa poltetaan Areioksen kirjoitukset. MS CLXV (Biblioteca Capitolare, Vercelli). Source: wikicommons

Uskonnollinen poikkeavuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä antiikissa
Maijastina Ritva Kahlos
Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
12.03.-30.04.18
Kurssin sisältö:

  • Kurssilla pohditaan kreikkalais-roomalaisen antiikin ja varhaisen kristinuskon uskontoelämää ja uskonnollisten ryhmien suhteita uskonnollisen poikkeavuuden (engl. deviance) näkökulmasta. Käymme läpi moderneja poikkeavuus(deviance)teorioita ja identiteettiteorioita, mutta pääpaino on antiikin käsitteissä (esim. ’heresia’ ja ’superstitio’) ja niiden vaiheissa. Käymme läpi poikkeaviksi leimattuja uskonnollisia ryhmiä, käytäntöjä ja oppeja klassisesta Kreikasta Rooman viimeisille vuosisadoille saakka.

Suoritustavat:

  • Opettajan luennot, alkuperäistekstien analyysia käännöksinä (myös kotitehtävinä), opiskelijoiden lyhyet alustukset (à 5-10 min).
    Opiskelija kirjoittaa kurssista oppimispäiväkirjan (luentopäiväkirjan), jossa tulee kattaa ainakin 80 % kurssista.

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää keskeisimpiä antiikin uskontoihin ja erityisesti uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen ja suvaitsemattomuuteen liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä (esim. ‘heresia’ ja ‘superstitio’). Hän osaa analysoida ja arvioida kriittisesti antiikin uskonnoista kertovia lähteitä. Hän osaa vertailla ja arvioida erilaisia antiikin ja varhaisen kristinuskon historiasta tehtyjä tulkintoja.

Tarkemmat tiedot opetusajoista ja -paikoista Helsingin yliopiston Hae opetusta -sivuilta.

Recommended Posts