23

Mary Wollstonecraft (1759-1797) oli varhaisimpia filosofeja ja kirjailijoita, jotka alkoivat vaatia muutosta naisten yhteiskunnalliseen asemaan. Hänen tunnetuin teoksensa on Naisten oikeuksien puolustus (A Vindication of the Rights of Woman) vuodelta 1792 (suomentanut Ville-Juhani Sutinen, Savukeidas 2011).
Wollstonecraft kirjoitti Ranskan suuren vallankumouksen aikoihin ja valistuksen perintö näkyy vahvasti hänen vaatimuksessaan tasa-arvosta ja yleisistä ihmisoikeuksista. Wollstonecraft laajensi vaatimuksen koskemaan myös naisia. Hän osallistui aikansa yhteiskunnalliseen keskusteluun, mm. arvostelemalla Rousseaun näkemyksiä.
Wollstonecraft arvostelee naisten kohtelemista hentoina ja avuttomina olentoina, joille ei anneta vastuuta mistään (tässä hän suuntaa arvostelunsa ennen kaikkea yläluokkaisten naisten asemaan). Naiset on alennettu lapsen asteelle, ja he ovat kuin orjia. Wollstonecraft kirjoittaa paljon kasvatuksesta ja vaatii koulutuksen laajentamista, myös naisille. Hän vaatii avioliiton täydellistä uudistamista niin, että mies ja nainen olisivat yhdenvertaisia kumppaneita:

Luonto on antanut naiselle heikomman ruumiinrakenteen kuin miehelle, mutta onko vaimon aviopuolisonsa rakkauden taatakseen alennuttava keinottelemaan ja osoitettava sairaalloista herkkyyttä? Kun nainen toteuttaa velvollisuutensa tyttärenä, vaimona ja äitinä, hän voi samaan aikaan myös harjoittaa mieltään ja kehoaan, ja saavuttaa luontaisen voimansa ja hermostollisen terveyden. Tästä huolimatta hänen on nykytilassa sorruttava miellyttämään miestään juonilla. Heikkous saattaa herättää hellyyttä ja hivellä miehen röyhkeää ylpeyttä, mutta suojelijan herraskaiset hellyydenosoitukset eivät tyydytä jaloa mieltä, joka tavoittelee kunnioitusta ja myös ansaitsee sen. Alentuva hellyys on huono korvike tasa-arvoiselle ystävyydelle! (s. 61)

Naisten oikeuksien puolustus julkaistiin yli 200 vuotta sitten. Wollstonecraft kirjoittaa aikansa rönsyilevää ja mutkikasta kieltä (eikä suomennos ole kovin sujuva), mutta valitettavasti hänen vaatimuksensa eivät ole vanhentuneet. Meillä on vielä paljon töitä.

Recommended Posts