perkins.jpg
Kesän innostavin työkirja on ollut Judith Perkinsin Roman Imperial Identities in the Early Christian Era (Routledge 2009).
Kirjassa käsitellään kahden identiteetin ja retoriikan muotoutumista keisariajalla: kreikkalais-roomalaisen eliitin ja kristittyjen ryhmien erilaiset tavat hahmottaa itseään ja maailmaa ympärillään. Vertailu näiden kahden välillä on kiinnostavaa.
Mielenkiintoinen on myös Perkinsin luenta Petroniuksen Trimalkion pidoista, jossa  vapautettujen orjien jutustelun voi tulkita vastapuheena ja parodiana kreikkalais-roomalaisen eliitin ns. ylivertaisesta sivistyksestä.
Maijastina Kahlos

Recommended Posts